Αναπνοή Biot

 

 H αναπνοή Biot αρατηρείται σε καταστάσεις με αυξημένη ενδοκρανιακή πίεση και χαρακτηρίζεται από την παρουσία ακανονίστων διαστημάτων άπνοιας, μεταξύ των οποίων παρεμβάλλονται περίοδοι 4-5 ανισομεγέθων εισπνοών.