Ρινική αναπνοή

Στη λειτουργική αποστολή της ρινικής αναπνοής, είναι η κάθαρση, η οποία επιτελείται υπό ρυθμό 6 mm/min, η θέρμανση στους 33°C, για θερμοκρασίες αέρος κατά την είσοδο από -20°C μέχρι 55°C και η εφύγρανση του εισπνεόμενου αέρα, σε επίπεδο υγρασίας 100%. Για την εξασφάλιση της αναγκαίας εφυγράνσεως, όλου του ημερήσιου ποσού εισπνέομενου αέρα (12000 l, περίπου), απαιτούνται περίπου 0.75 L υγρού. Ποσόν της θερμότητας ή της υγρασίας, επιστρέφεται κατά την εκπνοή. Διαταραχές στη ρυθμιστική ικανότητα της θερμοκρασίας και της υγρασίας, διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην παθογένεια του εξ ασκήσεως άσθματος, η ρινική αναπνοή εισφέρει στην κατακράτηση σωματιδιακής ύλης που παρασύρεται με την εισπνοή, που διασφαλίζεται λόγω της υψηλής ταχύτητας ροής και των αλλεπαλλήλων μεταβολών της διευθύνσεως του εισπνεόμενου αερορρεύματος. Με ρινική αναπνοή, σχεδόν το σύνολο σωματιδίων αεροδυναμικής διαμέτρου 5-10 μm, ή και μικρότερα, καθηλώνονται στο ρινικό βλεννογόνο. Σωματίδια διαμέτρου μικρότερης των 2 μm προωθούνται μέχρι τις κυψελίδες.
Η φυσιολογική λειτουργία της ρινικής αναπνοής μπορεί να συγκεφαλαιωθεί ως εξής: [α] η προώθηση του αέρα, χωρίς την παρουσία υψηλών αντιστάσεων και η ικανότητα προσαρμογής των αντιστάσεων, εφόσον, απαιτηθούν μεγαλύτερα ποσά αερισμού· [β] ρύθμιση της θερμοκρασίας και υγρασίας του εισπνεόμενου αερορρεύματος σε επίπεδα πλησίον εκείνα του σώματος, (πρόσφατες μελέτες υποστηρίζουν ότι οι βρόγχοι, επίσης, έχουν ανάλογη ικανότητα), [γ] η απόσυρση μεγάλου μέρους σωματιδίων, παρασυρόμενων με την εισπνοή· [δ] ικανή προσαρμοστικότητα, ώστε η λειτουργίες αυτές να εξακολουθούν να αποβαίνουν αποτελεσματικές, ακόμη και εάν μεταβάλλονται οι εξωγενείς συνθήκες. |ρινική εισπνοή|