Ιατρική ακριβέστερη - precision Medicine

Η ιατρική ακριβείας, γνωστή και ως εξατομικευμένη ιατρική, είναι μια προσέγγιση στην υγειονομική περίθαλψη που λαμβάνει υπόψη τις ατομικές διαφορές στα γονίδια, το περιβάλλον και τον τρόπο ζωής των ανθρώπων. Στοχεύει στην παροχή της σωστής θεραπείας, την κατάλληλη στιγμή, στο κατάλληλο άτομο, με βάση τα μοναδικά χαρακτηριστικά του. Ένας ασθενής, π.χ, με ΧΑΠ που αναπτύσσει υπέρταση δεν μπορεί να λαμβάνει β-αναστο     

Η ιατρική ακριβείας μπορεί να εφαρμοστεί με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης γενετικών δεδομένων για τον εντοπισμό γενετικών παραγόντων κινδύνου για ορισμένες ασθένειες, της χρήσης βιοδεικτών για την καθοδήγηση των θεραπευτικών αποφάσεων και της χρήσης εξατομικευμένων θεραπειών ή θεραπειών που είναι προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες ανάγκες ενός ατόμου .

Μια σημαντική πτυχή της ιατρικής ακριβείας είναι η χρήση δεδομένων και τεχνολογίας για την ενημέρωση των αποφάσεων θεραπείας. Για παράδειγμα, τα ηλεκτρονικά αρχεία υγείας, τα γονιδιωματικά δεδομένα και άλλοι τύποι δεδομένων υγείας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό προτύπων και τάσεων που μπορεί να βοηθήσουν στην πρόβλεψη του κινδύνου εμφάνισης ορισμένων παθήσεων ενός ατόμου ή για τον προσδιορισμό ποιες θεραπείες είναι πιθανό να είναι πιο αποτελεσματικές για ένα συγκεκριμένο άτομο.

       Συνοπτικά, ο στόχος της ιατρικής ακριβείας είναι να βελτιώσει τα αποτελέσματα της υγείας και να μειώσει τον κίνδυνο αρνητικών παρενεργειών από τις θεραπείες ακολουθώντας μια πιο εξατομικευμένη προσέγγιση στην υγειονομική περίθαλψη. Η ιατρική ακρόβειας είναι ένας τύπος αξατομικευμένης ιατρικής που χρησιμοποιεί τασ ατομικά χαρακτηριστικά του ασθενούς για να εντοπίσει τις πιο αποτελεσματικές θεραπευτικές επιλογές. Είναι διαφορετικό από τις παραδοσιακές, ενιαίες προσεγγίσεις για την ιατρική θεραπεία.