Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας Eysenck

kliimport_contacts© Γ.Α.Μ.: Ερωτηματόλγιο Προσωπικότητας

ο Eysenck (1947- dimensions of personality- N. York, Praeger)) έδωσε έμφαση στη βιολογική υπόσταση του χαρακτήρα , αυτό που σήμερα ονομάζουμε ταμπεραμέντο, όπως και στη κληρονομικότητα. Σύμφωνα με το δικό του μοντέλο η προσωπικότητα η ανθρώπινη ιδιοσυγκρασία έχει τρεις ανεξάρτητες διαστάσεις: ☛α) Νευρωτισμός, β) Ψυχωτισμός και γ) Εξωστρέφεια - Εσωστρέφεια. Για παράδειγμα τα άτομα που έχουν αναπτυγμένο τον Ψυχωτισμό είναι απαθή και μοναχικά, τα άτομα που έχουν ανεπτυγμένο τον Νευρωτισμό τείνουν να είναι συναισθηματικά ευμετάβλητα, και τα Εξωστ ρεφή είναι ιδιαιτέρως κοινωνικά, ενώ τα Εσωστ ρεφή έχουν τη τάση για ενδοσκόπηση και είναι συγκρατημέν α ( Pervin & John , 1999). Σήμερα, το κατηγορικό πρότυπο της προσωπικότητας θεωρείται έγκυρο και βασικό για τη μελέτη της, όχι μόνο σε θεωρητικό, αλλά και σε βασικό επίπεδο. Ο τύπος της προσωπικότητας καθορίοζεται από από τα παραπάνω χαρακτηριστικά και από την κοσμοθεωρία του ατόμου και την τυχαιότητα (με ό,τι δηλαδή, αντιπαρατίθεται, κάθε ημέρα, και ό,τι απρόβλέπτο, βίωσε στην μέρι τώρα ζωή του). Γενικά, αναγνωρίζονται 3 βασικές θεωρίες που χρησιμοποιούν τους 3 παραπάνω ορισμένους παράγοντες, η πατρότητα των οποίων οφείλεται στον Eysenk. ορίζονται τους παραπάνω παράγοντες