Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής, ΑΚΑ

import_contactsTo κοιλιακό ανεύρσμα της αορτής είναι διάταση του αρτηριακού τοιχώματος στο τελευταίο τμήμα της κατιούσης αορτής.