παθογένεια υπνικής άπνοιας

Ως απόρροια της νευρικής οργανώσεως της αγωγής της αναπνοής, οι υπογλώσσιοι κινητικοί νευρώνες δεν αναστέλλονται κατά την εκπνοή, αντίθετα με τους νωτιαίους εισπνευστικούς κινητικούς νευρώνες.

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ. Η νευρική αγωγή της αναπνοής προέρχεται από το υπογλώσιο ν., που είναι κλάδος του δικυτωτού σχηματισμού και των νωτιαίων νεύρων από τους κινητικούς, νωτιαίους, νευρώνες. Ως αποτελέσμα αυτών κι άλλων οργανωτικών δομών της νευρικής αγωγής της αναπνοής, οι υπογλώσσιοι  κινητικοί νευρώνες δεν αναστέλλονται