Θρομβολυτική θεραπεία

περιεχόμενα
εισαγωγή
συμπεράσματα

 

 

εισαγωγή

Η θρομβολυτική θεραπεία που αφορά στη χορήγηση παραγόντων με ινοδολυτική ικανότητα χρησιμοποιούνται στην θεραπευτική του αναπνευστικού συστήματος, για πάνω από 50 χρόνια. Ποικιλία παραγόντων έχουν χρησιμοποιηθεί με ινοδολυτική δράση, όπως η ουροκινάση και η στρεπτοκινάση. Ο ιστικός ενεργοποιητής του πλασμινογόνου έχει, επίσης, χρησιμοποιηθεί για την πρόκληση ινοδολύσεως. Τόσο η ουροεγενάση, όσο και ο ενεργοποιητής πλασμινογόνου είναι ενδογενή ινοδολυτικά που ανιχνεύονται στο πλάσμα και το εξωαγγειακό υγρό, που συσσωρεύεται σε διατάξεις φλεγμονής. Ο ενεργοποιητής πλασμινόγνου