Φυσιοθεραπεία Αναπνευστικού -υπό επεξεργασία

user warning: Got error 122 from storage engine query: SELECT DISTINCT b.* FROM blocks b LEFT JOIN blocks_roles r ON b.module = r.module AND b.delta = r.delta WHERE b.theme = 'garland' AND b.status = 1 AND (r.rid IN (1) OR r.rid IS NULL) ORDER BY b.region, b.weight, b.module in /var/www/vhosts/s16865721.onlinehome-server.info/respi-gam/modules/block/block.module on line 460.
περιεχόμενα
εισαγωγή
συμπεράσματα

 

εισαγωγή

 Η φυσιοθεραπεία χρησιμοποιείται από μακρού στη θεραπεία ασθενών με αναπνευστικές παθήσεις. Στα τέλη της δεκαετίας 1950,οι ασκήσεις της αναπνοής συντήθηκαν ως θεραπεία σε ασθενείς με χρίνιες πνευμονοπάθειες,, αν και το εγχείρημα δεν ευδοκίμησε, επειδή η καλινική τους απόδοση εκτιμήθηκε ως περιορισμένη. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970, η φυσιολθεραπεία, περιοριζότα σε ασκήσεις που καθοδηγείτο ο ασθενεής να εκτελεί ή σε πρακτικές από τον φυσιοθεραπευτή, όπως πλήξεις, δονήσεις, και αιωρήσεις σε θέσεις εξαρτημένες από τη βαρύτητα.  


περίληψη.
εισαγωγή. 
κεφάλαιο.
κεφάλαιο.
κεφάλαιο.
κεφάλαιο
κεφάλαιο
κεφάλαιο
κεφάλαιο
κεφάλαιο
ooooooooooo
ooooooooooo