Μηνιγγοκήλη

Η ενδοθωρακική μηνιγγοκήλη αναγνωρίζεται σε ποσοστό 64% των περιπτώσεων με ΝΙ. Παριστά ανώμαλο εγκολεασμό των μηνίγγων τη Σ.Σ. διά μέσω του σπονδυλικού συνδέσμου ή έλλειμμα στο σπονδυλικό σώμα. Η μηνιγγπκήλη συνήθως αποτελεί τυχαίο εύρημα (60%) ή συνοδεύεται από δύσπνοια (23%). Στην ακτινογραφία θώρακος, η μηνιγγοκήλη εμφανίζεται ως παρασπονδυλική μάζα μαλακών ιστών, με σαφώς αφοριζόμενα όρια, που συνοδεύεται με σκολίωση ή ελλείμματα πλευρών ή σπονδύλων, στο ίδιο επίπεδο. Στην CT εμφανίζεται με χαμηλή απόσβεση, ακριβώς επειδή εμπεριέχει εγλεφαλονωτιαίο υγρό.  Αποτελεί συχνό εύρημα επί νευροϊνωματώσεως.