Κερατίνη

 

  • Οι κερατίνες, αντιπροσωπεύονται  σε περισσότερα από 50 γονίδια, και 20 γνωστά πολυπεπτίδια.
  • Οι κερστίνες είναι καθοριστικό συστατικό των επιθηλιακών κυττάρων  
  • Είναι από τις αφθονότερες πρωτεΐνες που παραγονται από τα επιθηλιακά κύτταρα του πνεύμονος.
  • Εμπλέκεται στο σχηματισμό των διαμέσων νηματίων που μαζί με τα μικρονημάτια και τα μικροσωλήνια σχηματίζουν τον κυτοσκελετό που παριστά το φέροντα σχηματισμό του επιθηλιακού κυττάρου κι ευθύνεται για τη διατήρηση της δομής του.
  •  Αναγνωρίζονται δύο τύποι κερατίνης η Ι και η ΙΙ πυ σχηματίζουν πολυμερή  μ΄ένα ειδικό για κάθε ξκύτταρο τρόπο. Ο τρόπος σχηματισμού επιρεάζεται από το στάδιο αναπτύξεως του κυττάρου, την διαφοροποίησή του και την παθοφυσιολογία του.  
  • Οι μεταλλάξεις της κερατίνης  παρ΄όλο ότι δεν απολήξγουν σε τροποποιήσεις του πνευμονικού  φαινότυπου είναι υπόλογες γενετικών παθήσεων , αποδεικνύοντας τον κρίσιμο ρόλο τους στην ακεραιότητα του κυττάρου.
  • Υπάρχουν μαρτυρίες που συνηγορούν ότι τα διάμεσα νημάτια  κερατίνης επηρεάζουν πρόσθετες κυτταρικές λειτορυγίες όπως η από τους υποδοχείς μεσολαβούμενη σήμανση και στοχοποίηση κυτταρικών πρωτεϊνών.
  • Ο προβλεπόμενος τύπος εκφράσεως  της κερατίνης σε κάθε επιθηλιακό κύτταρο στους πνεύμονες διευκολύνει την ταυτοποίησή του.
  • Ενόσω θραύσματα κερατίνης απελευθερώνονται από πνευμονικούς όγκους και καθώς αναφαίνονται και σε άλλες παθολογικές εκτροπές που επηρεάζουν τα επιθηλιακά κύτταρα, τα πολυμερή κερατίνης  μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιηθούν ως βιολογικοί δείκτες νοσηρότητας.
  • Είναι ενδιαφέρον να τονιστεί, τέλος, ότι οι ανοσοχρωστικές για την κερατίνη μπορεί να επικουρούν τη διάγνωση των νεοπλασμάτων πνεύμονος.