μονήρης ινώδης όγκος

 Ο μονήρης ινώδης όγκος συχνότερα εξορμάται από τον υπεζωκότα αν και, σπάνια, προέρχεται από άλλες εντοπίσεις, όπως το πνευμονικό παρέγχυμα (), το ήπαρ, ο θυροειδής, οι ρινικέ ςκοιλότητες, και οι παραρινικοί κόλποι (). Η πάθηση διατρέχει, συνήθως, ασυμπτωματικά, έτσι, ώστε,ο όγκος αναγνωρίζεται τυχαία. η θεραπεία συνίσταται σε χειρουργική εξαίρεση, η πρόγνωση είναι άριστη, με μικρό κίνδυνο υποτροπής ή μεταFigureστάσεων ().

Μονήρης ινώδης όγκος επί ασυμπτωματικού ανδρός, 47 ετών, εντοπισμένοος στο κάτω πνευμονικό πεδίο δεξιά, καλώς αφοριζόμενος όζος,

Ο μονήρης ινώδης όγκος απεικονίζεται ως μονήρες οζίδιο, που παρά την πατρεγχυματική του εντόπιση, έχει χαρακτηριστικά του μονήρους ινώδους όγκου του υπεζωκότος, που στην ακτινογραφία φαίνεται ως στρόγγυκη ή οωοειδής σκίαση, καλώς αφοριζόμενη, ποικίλλοντος μεγέθους.