Ίνωση

 Πολλαπλασιασμός ινοβλαστών που επιφέρουν την εναπόθση αυξημένων ποσών, ινώδους ιστού ή κολλαγόνου, διατεταγμένων άτακτα.