εκσκαφή, σπηλαιοποίηση, cavitation

 Το αποτέλεσμα διαρροής ρευστοποιημένης ύλης (π.χ., τυροειδοποίηση), από μια παθολογική βλάβη (φυμάτωμα, νεόπλασμα) μέσω του απαγωγού βρόγχου.

κοιλότητες
μεταπνευμονική πνευματοκήλη
  κοκκιωμάτωση Wegener <p>Wegener's granulomatosis</p>
πνευμονικό απόστημα <p>Lung Abscess</p></p>
<p>

 Οι πνευμιονικές κοιλότητες είναι λεπτοτοιχωματικές κυστικές παρεγχυματικές μάζες. Η διάμετρός τους, εξ ορισμού, είναι >5 cm και εμπεριέχουν αέρα, υγρό ή υδραερικό επίπεδο.

 Οφείλονται σε ποικιλία αιτιολογιών, ως αποτέλεσμα κακοήθειας, ειδικής ή μη ειδικής φλεγμονής, ή συγγενούς διαμαρτίας. Π.χ., ως αποτέλεσμα χρόνιας επιπλοκής κύστεων ή επί περιχαρακωμένης αποδομήσεως του πνευμονικού ιστού. Μπορεί να ευξάνονται σε μέγεθος, με το χρόνο ή να συρρικνώνονται.

 • εκσκαφέντα νεοπλάσματα
  • πρωτοπαθές βρογχογενές καρκίνωμα, ιδιαίτερα εκ πλακωδών επιθηλίων
  • πνευμονικές μεταστάσεις
   • πλακώδες, αδενοκαρκίνωμα παό ΓΕΣ, μαστού
   • σάρκωμα
  • λοίμωξη
   • πνευμονική φυματίωση
   • πνευμονικό απόστημα
   • μεταπνευμονική πνευματοκήλη
  • μη λοιμώδες κοκκίωμα
   • κοκκιωμάτωση Wegener
   • ρευματοειδείς -νεκρωβιοτικοί- όζοι
  • αγγειακά
   • πνευμονικό έμφρακτο
  • τραύμα
   • πνευμοατοκήλες
  • συγγενείς
   • συγγενείς κύστεις, αδενοματοειδής δυσμορφία
   • πνευμονικό απόλυμμα
   • βρογχογενής κύστις

  Προτείνεται ένας μνημοτεχνικός κανόνας για την υπενθύμιση των αιτιολογιών της πνευμονικής κοπιλότητας.

αιτιολογία κοιλότητας = cavity
C     cancer, καρκίνος, βρογχογενές καρκίνωμα, π.χ., πλακώδες μεταστατικό ακρκίνωμα, όπως -κυρίωε- εκ πλακωδών επιθηλίων, μαστού            
A autoimmune disease, ατυοάνοσα νοοήματα: Κοκκιωμάτωση Wegener, ρευματοειδής αρθρίτις -νεκροβιοτικοί όζοι
V vascular, αγγειακές παθήσεις, π.χ., πνευμονικό έμφρακτο
I Infection, λοιμώξεις, βακτηριακές μυκητιασικές
T trauma, τραύμα,πνευματοκήλες
Y Youth, επί νεαρών, CPAM συγγενής αδενοματοειδής δυσπλασία, απόλυμμα, βρογχογενείς κύστεις

 

 •