βρογχαγγειακό έλυτρο

 Έλυτρο συνδετικού ιστού που περικλείει βρόγχους και αρτηρίες. Εκτείνεται από τις πύλες, μέχρι την περιφέρεια των πνευμόνων.