συρρέουσες σκιάσεις

 Σκιάσεις που συρρέουν προς σχηματισμό μεγαλύτερης σκιάσεως, που, όμως, διατηρούν την αυτοτέτελιά  μεταξύ τους ().