τετρακυκλίνες

τετρακυκλίνες
δεμεκλοκυκλίνη 300 mg    
δοξυκυκλίνη vibramycin 100 mg  
otosal 100 mg  
μινοκυκλίνη minocin 100 mg  
οξυτετρακυκλίνη terramycin 100 mg  
τιγεκυκλίνη tygacil 50 mg