ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ: Η διαχείριση της καρδιοπνευμονικής δοκιμασίας κοπώσεως

Ενδείξεις και αντενδείξεις της δοκιμασίας καρδιοπνευμονικής κοπώσεως

Γενικά, με τη δοκιμασία καρδιοπνευμονικήξς κοπώσεως επιδιώκεται:

 1. Η διάγνωση παθολογικών διαταραχών
 2. Η ποσοστικοποίηση της διαταραχής
 3. Η αξιολόγηση της θεραπείας

Εν τούτοις, καταγράφονται ειδικότερες ενδείξεις για τη δοκιμασία καρδιοπνευμονικής κοπώσεως, όπως φαίνονται στον πίνακα.

πίνακας 1. Ενδείξεις διενέργειας δοκιμασίας καρδιοπνευμονικής κοπώσεως

γενικές ενδείξεις

 1. εκτίμηση της γενικής φυσικής προσαρμογής
 2. εκτίμηση της δύσπνοιας, που συνοδεύεται ή όχι από θωρακαλγία, αίσθημα συσφίγξεως και εξάντληση

εκτίμηση διαφόρων πνευμονολογικών διαταραχών

 1. Χρόνια αποφρακτικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων και του εξ ασκήσεως βρογχοσπάσμου
 2. διάμεσες πνευμονοπάθειες

εκτίμηση διαφόρων καρδιαγγειακών διαταραχών

 1. διαταραχές των πνευμονικών αγγείων
 2. νοσήματα των στεφανιαιών
 3. άλλς αγγειακές παθήσεις

άλλες παθολογικές εκτροπές

 1. νερυμυίκές παθήσεις
 2. παχυσαρκία
 3. υπεραερισμός προκαλούμενος από αγχώδεις ακταστάσεις

 

εντοπισθεί η προεχουσα διαταραχή. Κατά σειρά διενεργούμενες δοκιμασίες κοπώσεως, ανά διαστήματα, που διαμεσολαβούν περιόδους θεραπεάις, μπορεί να αποδειχθούν επωφελείς, σε ασθενείς με ΧΑΠ, που παρακολουθούν προγράμματα αποκαταστάσεως ή τελούν υπόελεγχόμενη οξυγονοθεραπεία. Η εκτίμηση της απαντήσεως στη χρήση αντιφλεγμονωδών φαρμάκων για διάμεσες πνευμονοπάθειες μπορεί, επίσης, να είναι διαφωτιστική η σειρά καρδιοπνευμονικών δοκιμασιών.

Οι δοκιμασίς καρδιοπνευμονικής κοπώσως επιφέρουν κάποια ενόχληση τους ασθενείς. Για το λόγο αυτό, πρέπει να ταυτοποιούνται με σαφήνεια οι ενδεχόμενες αντενδείξεις. Στον επόμενο πίνακα καταγράφονται οι συνηθέστερς αντενδείξεις.

πίνακας. Αντενδείξεις διενέργειας δοκιμασίας καρδιοπνευμονικής κοπώσεως

γενικές αντενδείξεις

 1. νευρολογικές , περιοριστικές  διαταραχές
 2. νευρομυϊκές περιοριστικές διαταραχές
 3. ορθοπεδικές περιοριστικές διαταραχές

πνευμονολογικές αντενδείξεις

 1. FEV1 <30% της προβλεπόμενης τιμής του
 2. Pa Ο2  <40 mmHg, υπό ειπσνοή αέρος δωματίου
 3. Pa2  >70 mmHg
 4. Σοβαρή πνευμονική υπέρταση

καρδιαγγειακές αντενδείξεις

 1. Οξεία περικαρδίτις
 2. Συμοφρητική ακρδιακή ανεπάρκεια
 3. Πρόσφατο έμφραγμα του μυοκαρδίου
 4. Δευτέρου ή τρίτου βαθμού κοπλοκοιλιακός αποκλεισμός
 5. Σοβαρή κολπική ή κοιλιακή ταχυαρρυθμία
 6. Μη ρυθμιζόμενη υπέρταση
 7. Ασταθής στηθάγχη
 8. Πρόσφατη συστηματική ή πνευμονική εμβολή
 9. Σοβαρή αορτική στένωση
 10. Θρομβοφλεβίτιδα ή ενδοκαρδιακοί θρόμβοι