Καρδιακός βρόγχος

Σπάνια φυιολογική παραλλαγή της ανατομίας του τραχειοβροχγικού δένδρου. Ο υπεράρθμος βρόγχος εξορμάται από το διάμεσο βρόγχο, αμέσως απέναντι από τον άνω λοβαίο και πριν την έκφυη του μέσου. Ο υπεράριθμος βρόγχος είναι σπάνιος (0.9-0.5%) και είναι συχνότερος στους άνδρες. συγκαταλέγεται στις παραλλαγές του τραχειοβρογχικού ΄δενδρου, όπως η παλασία και η ανώμαλη διακλάδωση.

κλινική εικόνα

Στις πλείστες τωνπεριπτώσεων, ο καρδιακός βρόγχος διατρέχει σιωπηρά, χωρίς να προκαλεί συμπτώματα. Εξάλλου έχει ανατομική και ιστολογική διαμόρφωση ανάλογη με των φυσιολογικών. Σε μερικούς ασθενείς, το μέρος του παρεγχύματος που παροχετεύεται από τον υπεράριθμο βρόγχο καθίσταται επιρρεπές σε λοιμώξεις κι έχουν περιγραφεί πριπτώσεις αιμοπτύσεων.

παθολογική ανατομία

Η σύμφυτη αυτή ανωμαλία, πιστεύεται ότι, αναπτύσσεται μεταξύ 4ης και 6ης εβδομάδας της κυήσεως, κατά τη διάρκεια της αναπτύξεως του βρογχικού δένδρου.Το μέγεθός του ποικίλλει και το μήκος τους κυμαίνεται από 5 mm μέχρι 5cm. Στο 50% των περιπτώσεων, περίπου ο καρδιακός βρόχγος καταλήγει τυφλά, χωρίς περαιτέρω διακλάδωση και δεν παροχευτεύει πνευμονικό παρέγχυμα. Στο υπόλοιπο 50%, ο υπεράριθμος βρόγχος συνδέεται με μοίρα του παρεγχύματος, που αεριζείκαι αιματώνεται κανονικά.

ακτινολογική απεικόνιση

Ο καρδιακός βρόγχος είναι σχεδόν πάντα, τυχαίο εύρημα στην CT θώρακος, ως συνέχεια της διαδρομής του δεξιού στελεχιαίου βρόγχου που επεκτείνεται στο μέσο πεδίο, κατ΄ευθείαν προς τα κάτω, πίσω από την καρδιακή σκιά. Σε μερικές περιπτώσεις, το συνδεόμενο παρέγχυμα μπορεί να έχει υποστεί ατελεκτασία καινα εμφανίζεται ως ψευδομάζα.

<p>Cardiac bronchus</p>

διαφορική διάγνωση

στις περισσότερες, "κλασικές" περιπτώσεις δεν υπα΄ρχει διαφορική διάγνωση. Στιος άτυπες μορφές μπορεί να διαφοροδιαγνωσθεί από τη βρογχική εκκολπλμάτωση, η οποία, εν τούτοις, στερείται φυσιολογικής ιστολογικής υφής, και μορφολογίας. Επίσης, σύγχυσημ μπορεί να συμβεί νεκρωτική εσκαμμένη μάζα, που αποτελεί μια ιδιαίτερη θεώρηση, εάν συνδέεται ατελεκτατικό παρέγχυμα.

Θεραπεία

Συνήθως δεν απαιτείται θεραπεία, δεδομλένου ότι διατρέχει ασυμπτωματικά. Επί επανειλημμένων λοιμώξεων, ελέγχεται το ενδεχόμενο της χειρουργικής αφαιρέσεως.

βλέπε:

τραχειακός βρόγχος