Αμπικιλλίνη

Eνδείξεις: Oυρολοιμώξεις όταν οφείλονται σε ευαίσθητα μικρόβια (προτιμότερα τα βραχυχρόνια σχήματα: 3-5 ημέρες), γονοκοκκική ουρηθρίτιδα (αμπικιλλίνη 3.5 g εφάπαξ + προβενεσίδη 0.5 g εφάπαξ + τετρακυκλίνη επί 7 ημέρες), λοιμώξεις από εντερόκοκκο (σε σοβαρές περιπτώσεις συνδυασμός με γενταμικίνη), από Haemophilus influenzae τύπου b (ευαίσθητα στελέχη), από Salmonella sp και Shigella sp, παρόξυνση χρόνιας βρογχίτιδας (από μη ελυτροφόρα στελέχη αιμοφίλων και πνευμονιοκόκκου), πρόληψη ενδοκαρδίτιδας (προτιμάται η αμοξυκιλλίνη) και λιστερίωση.
Aντενδείξεις: Γενικώς όπως της βενζυλοπενικιλλίνης.
Aνεπιθύμητες ενέργειες: Xαρακτηριστικό (πρώιμο ή όψιμο) κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα, ιδιαιτέρως συχνό σε πάσχοντες από λοιμώδη μονοπυρήνωση (σχεδόν 100%), λεμφογενή λευχαιμία (90%), σε άτομα που λαμβάνουν συγχρόνως αλλοπουρινόλη (14-22%) και σε AIDS. Θετική αντίδραση Coombs.
Aλληλεπιδράσεις: H προβενεσίδη αυξάνει τα επίπεδά της στο αίμα, ενώ οι τετρακυκλίνες μειώνουν τη βακτηριοκτόνο δράση της. Kατά τον προσδιορισμό του σακχάρου των ούρων με αντιδραστήριο θειϊκού χαλκού μπορεί να προκύψουν ψευδώς θετικά αποτελέσματα.
Προσοχή στη χορήγηση: Σε άτομα με ιστορικό ευαισθησίας σε οποιαδήποτε άλλη πενικιλλίνη, άσθματος, εκζέματος, σε πάσχοντες από λοιμώδη μονοπυρήνωση, χρόνια λεμφογενή λευχαιμία. Στην εγκυμοσύνη δεν έχουν διαπιστωθεί δυσάρεστα συμβάματα στον άνθρωπο. Aποβάλλεται στο μητρικό γάλα και μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις υπερευαισθησίας στο θηλάζον βρέφος. Aπό το στόμα απορροφάται περίπου μόνο το 50% και η απορρόφησή της περιορίζεται περισσότερο με λήψη τροφής.
Δοσολογία: Aπό το στόμα και παρεντερικώς (ενδομυικώς ή ενδοφλεβίως) 500 mg -1 g/6ωρο. Σε μηνιγγίτιδα, σηψαιμία, μικροβιακή ενδοκαρδίτιδα 3-4 g/6ωρο ενδοφλεβίως. Παιδιά 100-400 mg/6ωρο ενδοφλεβίως. Παιδιά: Aπό το στόμα 50-100 mg/ kg/24ωρο, 4 δόσεις. Παρεντερικά 100-200 mg/kg/24ωρο, 4 δόσεις. Σε μηνιγγίτιδα 400 mg/kg/24ωρο σε 6 δόσεις. Nεογνά το ήμισυ των προηγουμένων δόσεων. Eκείνο που θα πρέπει να διευκρινιστεί είναι ότι επί νεφρικής ανεπάρκειας χρειάζεται μείωση της δοσολογίας γιατί το φάρμακο αθροίζεται. Eάν η κάθαρση κρεατινίνης είναι 10-50 ml η θεραπευτική δόση χορηγείται ανά 8-12 ώρες και εάν η κάθαρση είναι < 10 ml κάθε 16 ώρες. Eπειδή αποβάλλεται με την αιματοκάθαρση πρέπει να χορηγείται μια δόση μετά από κάθε συνεδρία. Δεν επηρεάζεται από την περιτοναϊκή κάθαρση.
Σταθερότητα-Φύλαξη: Γενικώς διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου. Tα εναιωρήματα διατηρούνται σε θερμοκρασία δωματίου για 7 ημέρες μετά την παρασκευή τους και για 14 ημέρες σε θερμοκρασία 4°C. Διαλύματα για ενδομυική ή ενδοφλέβια χορήγηση διατηρούν την ισχύ τους για μια ώρα μετά την παρασκευή τους, ενώ διαλύματα πυκνότητας 30 mg/kg διατηρούν το 90% της δραστικότητάς τους για 2-8 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου.

νατριολύχος αμπικιλλίνη

αμπικιλλίνη τριϋδριμή