Υπολειπόμενος όγκος, residual volume, RV, φυσιολογικές τιμές

Ο όγκος αέρος που παραμένει στους πνεύμονες μετά μεγίστη εκπνοή. Συνήθως εκφέρεται σε ml και η φυσιολογική του τιμή για νεογέννητα είναι 40 ml, για νεαρούς ενήλικες άνδρες, 1200ml, ενώ αποτελεί το 20% της TLC. Το μέγεθός του είναι περίπου 15-20 ml/kg.