Υποδοχείς, μουσκαρινικοί, Μ1

Οι συνδεόμενοι με πρωτεΐνη Gq μουσακρινικοί υποδχείς Μ1 διευκολύνουν τη γαγγλιονική μεταβίβαση που διαμεσολαβείται μέσω των νικοτινικών υποδοχέων και ρυθμίζουν την παραγωγή επιφανειοδραστικής ουσίας και την επαναρρόφηση του νερού στις κυψελίδες.