υποτροπή, relapse

Όρος που χρησιμοποιείται όταν μια πάθηση/νόσος επανεμφανίζεται μετά περίοδο απουσίας ή υποστροφής.