Υποδοχέας του αυξητικού παράγοντος των ινοβλαστών, fibroblast growth factor receptor (FGFR)

Μέλος της οικογένειας των υποδοχέων τυροσίνης κινάσης, που είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και διαφορποίηση διαφόρων κυτταρικών τύπων.