συρρίκνωση (συνήθως προσωρινή/ατελής), regression

Η σμίκρυνησ, συρρίκνωση ενός όγκου. Για πολλούς όγκους, η συρρίκνωση είναι μόνο μερική και όχι πλήρης.