περικύτταρα, pericytes

Τα περιαγγειακά κύτταρα ή περικύτταρα είναι αγγειακά μυϊκά κύτταρα που καλύποτυν την επιφάνεια των αγγείων και εισφέρουν στην ακεραιότητα και σταθερότητα του αγγειακού αυλού. δραστηριοποιούνται λειτουργικά στο σχηματισμό νεόπλαστων αγγείων, αγγειογένεησ, και, επομένως, παριστούν δυνητικούς στόχους αντινεοπλασματικών θεραπειών.