μίτωση, mitosis

Η διαδικασία της κυτταρικήςδιαιρέσεως, μέσω της οποίας ολόκληρη δέσμη χρωμοτοσωματίων μεταφέρεται στο θυγατρικό κύτταρο Είναι η φυσιολογική διαδικασία μ΄σω της οποίας ο ρογανισμός παράγει νέα κύτταρα για ανάπτυξη και αντικατάσταση εφθαρμένων.

http://faculty.stcc.edu

http://www.luvscience4eva.org/mitosis.jpg