λευχαιμία, leukaemia

Ομάδα κακοήθων παθήσεων που προσβάλλει το μυελό των οστών και άλλα όργανα που συμμετέχουν στο σχηματισμό αίματος, που συνεπάγονται αύξηση υποτύπων λευκοκυττάρων.