Κυτταρολογία, cytology

H μελέτη της δομής και λειτουργίας του κυττάρου. δσΔείγματα αποστέλλονται "για κυτταρολογική εξέταση", από την οποία εκδίδεται μια γνωμάτευσ, αναοφρικά με το είδος των  κυττάρων που βρέθηκαν στο δείγμα (φυσιολογικά ή παθολογικά) .