Κυτταρικός κύκλος, cell cycle

 

 

Ο κύκλος των γεγονότων που υφίσταται ένα κύτταρο κατά τη διάρκεια της διαιρέσεώς του. Όταν ένα κύτταρο διαιρείται παράγονται δύο πανομοιότυπα αντίγραφα του εαυτού του (μίτωση), εκτός εάν είναι αρχέγονο κύτταρο (που εμπλέκεται στον πολλαπλασιασμό των ειδών), στα οποία ο αριθμός των χρωματοσωμίων τους υποδιπλασιάζεται (μείωση). Έτσι, η σύνηξη του πατρικού και μητρικού αρχέγονου κυττάρου αποκαθιστά τον φυσιολογικό αριθμό χρωματοσωματίων.