Καρκινογόνα, carcinogens

ουσίες που προκαλούν καρκίνο.

Πρώτοι  οι Yamgiwa και Ichikawa, το 1915,  παρουσίασαν την πειραματική παραγωγή καρκίνου σε πειραματόζωα, γεγονός που ανήγγειλε την έναρξη της έρευνας επί των καρκινικών ιδιοτήτων διαφόρων χημικών ενώσεων.