Καλοήθης - benign

Όγκος που θεωρείται μη κακοήθης, επειδή δεν μεθίσταται σε άλλες ανατομικές περιοχές του σώματος και δεν θεωρείται απειλητικός για τη ζωή. Επίσης, επειδή μπορεί με επιτυχία να αφαιρεθεί χειρουργικά. Πρόκειται για κυτταρική ανάπτυξη που, όμως, δεν διηθεί παρακείμενους ιστούς και δν διασπείρεται σε απομακρυσμένα όργανα.