Αερισμός με υποστήριξη πίεσης, Pressure-support ventilation, PSV

Ο τύπος αυτός είναι γνωστός και ως "τύπος με υποβοηθούμενες αυτόματες αναπνοές (assisted spontaneous breaths, ASB). Η προρυθμισμένης πιέσεως αναπνοή, ενεργοποιούμενη από τον ασθενή, αποτελεί τον πλέον ανεκτό τύπο μηχανικής αναπνοής. Το προρυθμισμένο επίπεδο πιέσεως καθορίζει το ςεπίπεδο της αναπνευστικής υποστηρίξεως και μπορεί να αναρρυθμιστεί, ακτά τη δοκιμασία απογαλακτισμού. Δεν παρέχονται υποχρεωτικές αναπνοές και η παροχή μηχανικής αναπνοής βασίζεται στις αυτόματες αναπνευστικές προσπάθειες του ασθενούς. Σημειώνεται, όμως, ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για υποχρεωτικές αναπνοές, εάν ο ασθενής καταστεί απνοϊκός, εκτός εάν ο τύπος αυτός συνδυαστεί με SIMV. 

 Στον τύπο αυτόν μηχανικού αερισμού, προκαθορίζεται μια μέγιστη πίεση η οποία επιδιώκεται να προσεγγιστεί πριν το τέλος της εισπνοής. Ο εφαρμοσμένος αναπνεόμενος όγκος, VT, εξαρτάται από τη σχετική διατασιμότητα του αναπνευστικού συστήματος, (π.χ., ο VT είναι χαμηλότερος, εάν ο ασθενής πάσχει από πνευμονικό οίδημα ή εάν υπάρχει αντίσταση στους κοιλιακούς ή θωρακικούς μύες), καθώς επίσης και όταν υπάρχουν αυξημένες αντιστάσεις στη ροή. Οι ρυθμιζόμενες παράμετροι είναι η πίεση του αναπνευστήρος, ο χρόνος αυξήσεως και η διάρκεια της εισπνοής. Ο τύπος ροής είναι επιβραδυνόμενος, η ροή είναι υψηλή στην αρχή, αλλά μειώνεται με την εξέλιξη της εισπνοής, όσο προσεγγίζεται το όριο της PVENT.   

Ο μηχανικός αερισμός με υποστήριξη της πιέσεως (pressure support ventilation, PSV) ενεργοποιείται από τον ασθενή και συνήθως ανακυκλούμενης ροής, και επιτρέπει στον ασθενή να ελκέγχει την αρχή κάθε εισπνοής. Από τη στιγμή που η αρχική εισπνευστική προσπάθεια του ασθενούς περάσει ένα τεθέν όριο, του παρέχεται αναπνοή με προκαθορισμένη πίεση. Μετά από μια αρχική υψηλή  ροή, που απαιτείται προκειμένου να επιτευχθεί ταχέως η στοχευμένη πίεση, η ροή προοδευτικά μειώνεται. Από τη στιγμή που περτυχαίνεται η προκαθορισμένη μέγιστη εισπνευστική ροή ο αναπνεσυτήρας περαιώνει την εισπνοή, και ανοίγει η εκπνευστική βαλβίδα. Οι παράμετροι που μπορούν να ρυθιμιστούν με τον τύπο του μηχανικού αερισμού υποστηρίξεως της πιέσεως είναι το όριο της ενεργοποιήσεως της εισπνοής, ο χρόνος αυξήσεως της ειπσνοής και το επίπεδο πιέσεως. Για την καλύτερη σταθεροποίηση του ορίου της αναχαιτίσεως της εισπνοήυς ανάλογα με τις απαιτήσεις του ασθενούς το όριο της ανακυκλώσεως της εισπνοής μπορεί να ποικίλλει, σε μερικούς αναπνευστήρες. 

νευρικά ρυθμισμένοι αναπνευστήρες υποστηρίξεως (Neurally adjusted ventilatory assist, NAVA). Πρόσφατα, έχει εισαχθεί μια νέα στρατηγική μηχανικού αερισμού, με την ονομασία NAVA, στην οποία χρησιμοποιείται η ηλεκτρική διέγερση του διαφράγματος (Edi), για τον έλεγχο του αναπνευστήρος. Επειδή τα σήματα της αναπνοής εξορμώνται από το ΚΝΣ και φτάνουν στο διάφραγμα, μέσω του φρενικού η Edi παριστά τη νευρική αναπνευστική προσπάθεια τόσο αναφορικά με το το χρόνο, όσο και το μέγεθος της εισπνευστικής προσπάθειας. Επειδή, κατά τη διάρκεια της μεθόδου NAVA, εφαρμόζεται θετική πίεση στις εισόδους των αεραγωγών, σε αναλογία με το βαθμό της ηλεκτρικής διεγέσεως του διαφράγματος, δεν είναι απαραίτητος ο προξκαθορισμός στόχου πιέσεως ή όγκου. Οι μηχανισμοί ελέγχου της αναπνευστικής λειτουργίας του  ασθενούς συμπεριλαμβανόμενών των ανάδρομων πληροφοριών από τους μηχανοϋποδοχείς και χημοϋποδοχείς, ρυθμίζουν το Edi και, έτσι, κανονίζουν την πίεση και τον προσφερόμενο όγκο. Πειραματικές διατάξεις και μια κλινική μελέτη υποστηρίζουν ότι η NAVA είναι εφαρμόσιμη στις ΜΕΘ, καθώς μπορεί αποδοτικά να παρέξει υποστήριξη, συγχρονισμένη με τις ανάγκες του ασθενούς, να αποφορτίσει τους αναπνευστικούς μύες, να διατηρήσει επαρκή ανταλλαγή αερίων και καρδιακή λειτουργία, κατά την παρεμβατική μηχανική αναπνοή, και, επίσης, κατά τη μη παρεμβατική τεχνητή αναπνοή. Η τεχνική NAVA δεν προϋποθέτει μέτρηση των μηχανικών παραμέτρων του αναπνευστικού συστήματος. 

 Η PAV και η NAVA εξαρτώνται από την προϋπόθεση ότι ο ασθενής έχει άθικτο σύστημα αγωγής της αναπνοής του. Παρ΄όλο ότι η αντίληψη της παροχής υποστηρίξεως σε αναλογία με τις απαιτήσεις τουα σθενούς είναι μια ελκυστική αντίληψη, και παρ΄όλο ότι τα πειραματικά και κλινικά δεδομένα είναι ενθαρρυντικά, οι τύποι αυτοί μηχανικού αερισμού πρέπει να τεθούν υπό κλινικό έλεγχο προς επακριβέστερη αναγνώριση των ενδείξεων και περιορισμών τους.