Αμπικιλλίνη και σουλβακτάμη

Συνδυασμένος αναστρολέας β-λακταμασών με αμπικιλλίνη, που επεμβαίνει στη φάση διπλασιασμού του κυττάρου και ασκεί μικροβιοκτόνο δράση, έναντι των ευαίσθητων μικροοργανισμών. Καλύπτει λοιμώξεις δέρματος, εντερικής χλωρίδας και, μερικά αναέροβια. Δεν είναι κατάλληλο για νοσοκομειακές πνευμονίες.

Χορηγείται σε δόση 1.5 (1g αμπικιλλίνης+0.5 g σουλβακτάμης) -3 g (2 g αμποικιλλίνη+1g σουλβακτάμης) IV/6-8 ώρες. Μέγιστη ημερήσια δόση: σουλβακτάμης, 4 g και αμπικιλλίνης 8 g, ημερησίως. 

βλέπε

Αμπικιλλίνη+σουλβακτάμη