Δύσπνοια, παροξυσμική νυκτερινή

 Επισυμβαίνει τη νύκτα, μετά δώρο, περίπου ύπνο, αφυπνίζει τον ασθενή, επιβάλλοντάς του να εγερθεί, με αίσθηκα σοβαρής ανησυχίας, δύσπνοια και αίσθημα ασφυξίας. Ο συνυπα΄ρχων βρογχόσπασμος προκαλεί αύξηση του έργου αναππνοής και επιβάλλει αναπνευστική δυσχέρεια και αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιδεινώσεωςτης παροξυσμικής δύσπνοιας. Κατά την ακρόαση, ο βρογχόσπασμος που οφείλεται σε καρδιακή ανεπάρκεια είναι δύσκολο να διαφορισθεί από τον παροξυσμικό, νυκτερινό  βρογχόσαμο, επί οξείας ασθματικής κρίσεως, αν και άλλα ευρήματα προσανατολίζουν τη σωστή διάγνωση. Σημειώνεται ότι και οι δύο μορφές βρογχοσπάσμου μπορεί να είναι παρούσες στον ίδιο ασθενή. Αντίθετα, με την ορθόπνοια, που αίρεται, αμέσως μετά την έγερση, η παροξυσμική νυκτερινή δύσπνοια μπορεί να απαιτήσει πάνω από 30 min στην οριθία θπεση, προκειμένου να υποχωρήσει. Τα επεισόδια μπορεί να είναι τόσο απειλητικά, ώστε ο ασθενής διστάζει να κοιμηθεί, ακόμη και μετά την υποχώρηση των συμοτωμάτων.