Αίτια δύσπνοιας και περιορισμού ικανότητας άσκησης

Αίτια δύσπνοιας και περιορισμού ικανότητας άσκησης -παθοφυσιολογικά και διαγνωστικά κριτήρια