ελικοειδής αξονική τομογραφία, spiral CT

Μεγάλης διαγνωστικής σημασίας, για την πνευμονική εμβολή, καθώς έχει υψηλή ευαισθησία (^80%) και ειδικότητα (^90%) και αναδεικνύει θρόμβους στου κύριους, λοβαίους και τμηματικούς κλάδους της πνευμονικής αρτηρίας.

 

ελικοειδής αξονική τομογραφία, με σκιαγραφικό, που αναδείχνει έλλειμμα πληρώσεως στη διχοτόμηση και τις πνευμονικές αρτηρίες.

 

 

 

πνευμονική αγγειογραφία επί αξονικής τομογραφίας. Διακρίνετι η πνευμονική αρτηρία, κατειλημμένη με σκιαγραφικό, δίπλα στην ανιούσα αορτή και οι δύο κλάδοι, με τον επιμήκη θρόμβο (γκρι διαγράμμηση).