Σχέση K+ με υπερωσμωτικότητα

Η υπερωσμωτικότητα του ορού παρακολουθείται, συνήθως, από υπερκαλιαιμία, επειδή προσελκύει την έξοδο νερού από τα κύτταρα, που παρασύρει και Κ+ από τον ενδοκυττάριο χώρο. Ετσι, πχ., η υπεργλυκαιμία, η κετοξέωση και η οξέωση των διαβητικών ασθενών, συντρέχει με υπερκαλιαιμία, λόγω οξεώσεως και υπερωσμοτικότητας.