Σύζευξη, conjucation

Μεταφορά γενετικού υλικού από έναν προκαρυώτη σε έναν άλλο, με μηχανισμό διακυτταρικής επαφής