Κλινικές εκδηλώσεις

Από το ιστορικό διαπιστώνονται επεισόδια αιμοπτύσεως που ποικίλουν από την αποβολή αιματοβαφών πτυέλων, μέχρι τη μαζική αιμόπτυση. Το μέγεθος της αιμοπτύσεως δεν ανατανακλά κατ' ανάγκη την έκταση της αιμορραγίας, κι έτσι απειλητική για τη ζωή αιμορραγία μπορεί να μην  παρακολουθείται από μεγάλη αιμόπτυση. Οι ασθενείς παραπονούνται για δύσπνοια (υποξαιμία, ελάττωση της πνευμονικής διατασιμότητας), βήχα και δυσφορία. Εάν η κυψελιδική αιμορραγία έχει απολήξει σε αναιμία, μπορεί να διακρίνεται ωχρότητα δέρματος και βλεννογόνων.

Από τους νεφρούς δεν καταγράφονται συμπτώματα, αλλά τη νόσο συνοδεύει μαζική αιματουρία και, ενδεχομένως, διάχυτα άλγη στην κοιλιά.