Παθοφυσιολογία

Λόγω της πληρώσεως αριθμού κυψελίδων με αίμα, οι πνευμονικοί όγκοι αναμένονται ελαττωμένοι. Κατά τη διάρκεια της παροξύνσεως της παθήσεως, η ικανότητα διαχύσεως αναμένεται αρκετά υψηλότερη των προβλεπομένων τιμών της, λόγω της απορροφήσεως CΟ από τα αιμοσφαίρια που έχουν εκβληθεί στον ελεύθερο κυψελιδικό χώρο. Η κυψελιδική αιμορραγία είναι ένα από τα σχετικά λίγα νοσήματα που εκφράζονται με αύξηση της DLCO. Άλλα είναι η χρονία βρογχίτιδα και ορισμένες πνευμονικές παρασιτώσεις.

Η κυψελιδική πλήρωση με αίμα προκαλεί επίταση των διαταραχών αερισμού - αιματώσεως με αποτέλεσμα την ανάπτυξη διαφυγών αίματος, που συνεπάγεται επίμονη υποξαιμία.