Επιδημιολογία

Η κλασική μορφή του συνδρόμου Goodpasture προσβάλλει νέους άνδρες, με το μέγιστο της καθ΄ηλικία επιπτώσεως στις δεκαετίες των 20-40 ετών. Σπειραματονεφρίτιδα μόνο, χωρίς κυψελιδική αιμορραγία, προσβάλλει, ιδίως, ηλικιωμένες γυναίκες. Περισσότεροι από τους πάσχοντες είναι καπνιστές και καπνιστές είναι σχεδόν όλοι οι ασθενείς που προσβάλλονται από μικτή πάθηση: κυψελιδική αιμορραγία και σπειραματονεφρίτιδα. Οι ασθενείς με σπειραματονεφρίτιδα έχουν μικρότερη επίπτωση καπνιστικής συνήθειας. Η διαπίστωση αυτή είναι συνηγορητική ότι το κάπνισμα αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη του συνδρόμου, σε άτομα με αντι-GBM.