Σαρκοείδωση - Παθογένεια.

Η παθογένεια της παθήσεως αναπαρίσταται στην εικόνα, στην οποία μπορούν να σχολιαστούν τα εξής:   Η πρόσληψη του αντιγόνου στα δενδριτικά κύτταρα, παρουσίαση αντιγονικών κλασμάτων στα CD4+ (Th(0), ενεργοποίηση των CD4+ και στροφή προς CD8+ (Th1). Ενώ συνεχίζει η παρουσίαση αντιγόνων, άρχεται η απελευθέρωση κιτοκινών και επιστράτευση, πολλαπλασιασμός και μετανάστευση Τ-λεμφοκυττάρων και μακροφάγων και η έναρξη του σχηματισμού κοκκιώματος. Αναπτύσσεται κοκκιωμάτωδης φλεγμονή, που γενικά, ακολουθείτι από κάθαρση του αντιγόνου και αυτόματη ύφεση. Αν, όμως, επικρατήσουν τα Th1 η κάθαρση είναι αναποτελεσματική με αποτέλεσμα την παραμονή του κοκκιώματος και τη μετάπτωση της παθήσεως σε χρόνια.