όγκος παλμού

Ο όγκος παλμού αυξάνεται γραμμικά, κατά τη διάρκεια της ασκήσεως, μέχρις προσεγγίσεως μιας μεγίστης τιμής. Η φυσιολογική τιμή ηρεμίας των 50-80 ml, μπορεί να διπλασιασθεί, κατά την άσκηση. Γενικά, ο όγκος παλμού λαμβάνει τη μεγίστη τιμή στο 50% τηςικανότητας ασκήσεως για κάθε άτομο. Μετά την αύξηση του καρδιακού ρυθμού σε επίπεδο περίπου 120 ώσεις/min, παρατηρείται μικρή, περαιτέρω, αύξηση του όγκου παλμού και η αύξηση της καρδιακής εξωθήσεως μετά το όριο αυτό οφείλεται στην αύξηση του καρδιακού ρυθμού.