Πνευμονοκύτταρα τύπου ΙΙΙ

Ένας τρίτος τύπος πνευμονοκυττάρων, έχει πρόσφατα ταυτοποιηθεί, που χαρακτηρίζεται από ψηκτροειδή παρυφή και το άφθονο γλυκογόνο του κυτοπλάσματος. Τα πνευμονοκύτταρα τύπου ΙΙΙ υφίστανται μορφολογικές τροποποιήσεις κατά την υποξία, αλλά η λειτουργική τους σκοπιμότητα είναι, ακόμη, άγνωστη