Σάρκωμα Β-κυττάρων, Μάλτομα, Marginal Zone B-Cell Lymphoma (Maltoma)

 
Χαμηλής διαφοροποιήσεως λέμφωμα, το μάλτομα, παριστά μορφή λεμφώματος οριακής ζώνης, που προέρχεται από τον λεμφοειδή ιστό που συνδέεται με τον βλεννογόνο (MALT, from mucosal
(bronchial) associated lymphoid tissue).Μπορεί να αναπτυχθεί de novo ή να είναι απότοκο προηγηθέντος αυτοάνοσου νοσήματος των πνευμόνων. Οι αεραγωγοί, συνήθως, δεν προσβάλλονται, και αναμένεται να παραμείνου ανέπαφοι, εμφανιζόμενοι ως "αεροβρογχόγραμμα" στις υψηλής διακριτικής ικανόττηας αξονικ΄ς τομογραφίες. παρόλο ότι δεν είναι άμεσα ορατά, βρογχοσκοπικά, μπορεί να προσεγγισθούν με διαβρογηχική βιοψία μέσω ELBO. Προοδευτικά, μερικά εξελίσσονται σε Λεμφώματα Β-κυττάρων.
 
 
 
 
 
 
Περίπου 15-20% των πασχόντων από AIDS αναπτύσσουν σάρκωμα Kaposi (σK). Tο σΚ είναι περισσότερο συχνό μεταξύ ασθεών με AIDS που προσβλήθηκαν από σεξουαλική μετάδοση, καθώς το πλείστον των περιπτώσεων αναγνωρίζεται σε ομοφυλόφυλους ή αμφιφυλόφιλους άνδρες. Το σΚ σε εξαρτημένους από ενδοφλέβιες ουσίες ή ασθενείς εκτεθειμένους σε HIV μέσω άλλων τρόπων είναι λιγότερο σύνηθες (1). Προσβολή του αναπνευστικού παρατηρείται σε ποσοστό 20-50% των ασθενών με AIDS που έχουν σΚ (2,3,4).  Από την ακτινογραφία θώρακος αναγνωρίζονται αμφοτερόπλευρες και διάχυτες ανωμαλίες, που χαρακτηρίζονται από την παρουσία διάμεσων παχύνσεων που συχνότερα είναι περιβογχαγγειακά, ασαφώς αφοριζόμενα οζίδια, με διάμετρο μερικά εκατοστά, καθώς επίσης και ασαφώς αφοριζόμενες περιοχές πυκνώσεως. Ιστοπαθολογικά, η βλάβη εντοπίζεται σε νησίδες, με διακριτή σχέση με τα αγγεία και τους βρόγχους των περιπυλαίων περιοχών (4,5). 
εικόνα 1α, β. Από τη HRCT αναγνωρίζεται ασαφώς αφοριζόμενα οζίδια (βέλος) στην περιπυλαία και περιβογαγγειακές περιοχές. Η εικόνα και η κατανομή είναι τυπική επί σΚ. Εντούτοις  και άλλες προσβολές επί ασθενών με AIDS μπορεί να συνδυάζονται με την παρουσία οζιδίων και μπορεί, επομένως, να μιμούνται τα ευρήματα, ως επί σκ.
Συνήθως αμφοτερόπλευρη πλευριτική συλλοογή αναγνωρίζεται στο 30% των περιπτώσεων. Πυλαία και μεσοθωρακική λεμφδενοπάθεια αναγνωρίζεται στην ακτινογραφία θώρακος σε συχνότητα 10% των ασθενών.
Συμπερασματικά, στην HRCT επί σΚ εντοπίζονται:
[α] ακανόνιστα, ασαφώς αφοριζόμενα οζίδια, διαμέτρου>1cm, που συρρέουν στις βρογχαγγειακές περιοχές,
[β] πάχυνση του περιβρογχαγγειακού διάμεσου ιστού,
[γ] πλευριτική συλλογή,
[δ] περιπυλαία και μεσοθωρακική λεμφαδενοπάθεια.

 

βιβλιογραφία 

1. Naidich DP, Tarras M, Garay SM, et al. R. Kaposi sarcoma: CT-radiographic correlation. Chest 1989;96:723-728
2. Naidich DP, Tarras M, Garay SM, et al. R. Kaposi sarcoma: CT-radiographic correlation. Chest 1989;96:723-728.
3. McGuinness G, Gruden JF, Bhalla M, et al. AIDS-related airway disease. AJR Am J Roentgenol 1997;168:67-77.
4. Gruden JF, Huang L, Webb WR, et al. AIDS-related Kaposi sarcoma of the lung: radiographic findings and staging system with bronchoscopic correlation. Radiology 1995;195:545-552.
5. Naidich DP, McGuinness G. Pulmonary manifestations of AIDS: CT and radiographic correlations. Radiol Clin North Am 1991;29:999-1017.