χόνδρωμα

  Τα χονδρώματα είναι όγκοι των αεραgωγών, του λάρυγγος, της τρχείας, των μεγάλων βρόγχων  και του πνευμονικού παρεγχύματος, που απαρτίζονται αποκλειστικά από καλοήθη χόνδρινο ιστό. Η ακριβής τους επίπτωση δεν είναι γνωστή, καθώς στο παρελθόν συγχέοντο με αμαρτώματα. εντοπίζονται, κυρίως, σε νεότερα άτομα, ιδίως στις γυναίκες και συναποτελούν την τριάδα Carney (πνευμονικό χόνδρωμα, όγκοι του ΓΕΣ, και εξω επινεφριδιακό παραγαγγλίωμα). Όπως τα αμαρτώματα τα χονδρώματα εμφανίζουν αποτιτανώσεις που είναι εμφανή στην ακτινογραφία θώρακος, τα χονδρώματα της τραχείας τείνουν να είναι μικρά, χωρίς να διαταράσσουν την αρχιτεκτονική του οργάνου ή να προκαλούν αλλοιώσεις στην εγκάρσια διάμετρό του. έτσι, τείνουν να διατρέχουν σιωπηρά, ασυμπτωματικά.

OsteochondromaΤα χονδρώματα της τριάδας Carney, λέγετι ότι είναι σαφώς περιγεγραμμένα, και, αντίθετα, με τα αμαρτώματα δεν διαθέτουν εσωτερική στιβάδα επιθηλιακών κυττάρων.

 

Fletcher JA, Longtine J, Wallace K, et al. Cytogenetic
and histologic findings in 17 pulmonary chondroidhamartomas. Evidence for a pathogenetic relationship
with lipomas and leiomyomas. Genes Chromosomes.

Flieder DB. Ch 32 Benign neoplasms of the lungs.
In: Zander DS, Farver CF, Chief Editors. Pulmonary
Pathology. Philadelphia: Churchill, Livingstone,
Elsevier; 2008:669–672.
Cancer. 1995;12:220–223.

χονδρώματα

τυπική κατανομή (οστεο)χονδρωμάτων

<p>Distribution of osteochondromas</p></p>
<p>
 
οστεοχόνδρωμα πλευράς