διάχυτη πνευμονική λεμφαγγειομάτωση

 H διάχυτη πνευμονική λεμφαγγειομάτωση είναι σπάνια αναπαγαγωγική διεργασία, που προσβάλλει τα λεμφαγγεία, αλλά μερικές φορές και τ παρακείμενα μεσοθωρακικά, οπισθοπειτοναϊκά όργανα και το θωρακικό τοίχωμα. δεν έχει εντοπισθεί οικογενής ή γενετική προδιάθεση. αναπτύσσεται στην όψιμη παιδική ηλικία, αλλά επεκτείνεται από τη νηπιακή ηλικία μέχρι και την ενήλικη ζωή. Απεικονίζεται ως διάχυτα, διάμεσα διηθήματα παχυσμένες μεσολόβιες και σχισμές, παχυσνη του υπεζωκότος και πλευριτική συλλογή.

επιστροφή