Μετάφραση

Διαδικασία πρωτεϊνοσύνθεσης κατά την οποία χρησιμοποιείται ως μήτρα η γενετική πληροφορία του αγγελιαφόρου RNA.