Μετατροπή του πυρουβικού οξέος σε ακετυλοσυνένζυμο Α

Η μετατροπή του πυρουβικού οξέος σε ακετυλοσυνένζυμο Α (ακετυλcoA) είναι μια μονοσταδιακή αντίδραση, που λαμβάνει χώρα στο κυτόπλασμα των μυϊκών κυττάρων. Ενώ δεν παράγεται ΑΤΡ στο στάδιο αυτό, παράγεται πρόσθετο NAD-H2. Το ακετυλcoA που παράγεται από την αντίδραση αυτή χρησιμοποιείται ως αρχικό συστατικό για την ενεργοποίηση του επόμενου σταδίου του μεταβολισμού, δηλαδή του κύκλου του Krebs (à947). Όπως και στην περίπτωση της φωσφορυλιώσεως (à1377), η παραγωγή του NAD πρέπει απρόσκοπτα να συνεχιστεί με την ανασύνθεση του NAD-H2. Κατά την αντίδραση αυτή παράγεται CO2.