Μεγίστη Ικανότητα Αναπνοής, maximum breathing capacity

 Είναι ο μέγιστος όγκος αέρος που ένα άτομο μπορεί να εισπνεύσει και να εκπνεύσει στη διάρκεια ενός λεπτού, κάνοντας τις βαθύτερες εισπνοές με όση μεγαλύτερη ταχύτητα μπορεί.